Välkommen till Föreningen Hörande Barn till Döva!

På denna webbplats finns lite information om vår förening. Men för aktuell information och diskussioner, besök vår Facebook-sida.

Kort om oss

Våren 2001 hölls den första konferensen för hörande barn till döva (med stöd från Västanviks Resurscenter och Allmänna Arvsfonden). Den visade tydligt på ett behov av en rikstäckande förening. Föreningens svenska namn är Föreningen Hörande Barn till Döva. Det internationella namnet är CODA Sweden (CODA= Children Of Deaf Adults).

Föreningen

  • är till för de över 18 år som har vuxit upp med minst en döv förälder.
  • är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår grupp är inte homogen. Våra medlemmar har olika livserfarenheter. En del använder det svenska teckenspråket obehindrat. Andra har inte använt teckenspråket i dialog med familjemedlemmar. Föräldrarna har kanske fått rådet att det skulle kunna påverka den talade språkutvecklingen negativt (denna grupp förstår ofta bättre än man de själva tecknar).

I våra hjärtan ryms både den hörande kulturen och den döva kulturen. Men vi har också en egen kultur med ”bröder och systrar” i hela världen. Vår förening arbetar för att medlemmar i Sverige skall kunna träffas för att utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Vi vill vara förebilder för unga hörande barn till döva (s.k. koda – Kids Of Deaf Adults). Genom att verka för dövas intressen i samhället kan även vi få stöd i vår roll som anhöriga (t.ex. inom äldrevård, sjukvård, tolkfrågor och medborgarservice).

Vi arbetar för att

  • vår kompetens inom dövområdet ska respekteras,
  • stimulera forskning om barn till döva,
  • sprida information till samhället i stort och i dövsamhället.

Medlemsavgiften är 200 kr per år. Stödjande medlemskap kostar 100 kr per år. Skicka in en ansökan via e-post.

Internationella Coda-föreningar:

CODA Australia
CODA Norge
CODA Nederland
CODA UK & Ireland
CoDPuk (föräldraförening)

Frågor och svar

Är teckenspråket internationellt? Detta är nog den vanligaste frågan och svaret är att det inte är internationellt. Läs mer om det på Sveriges Dövas Riksförbunds hemsidasom tar upp frågor och svar om teckenspråk

Hur lär sig barn till döva att prata?

Om teckenspråk används i hemmet så är det teckenspråk som är modersmål för barnet. Liksom för barnet med invandrarföräldrar finns det många svensktalande runt barnet. Barn har en underbar talang för att ta till sig språk som finns i dess omgivning. Så många hörande barn till döva är i praktiken tvåspråkiga från tidig ålder. Vilket språk ska döva föräldrar använda hemma med sina hörande barn? Använd teckenspråk! Många experter säger att det är viktigt att föräldrar talar sitt språk till sitt barn. Om ett barn är stark i sitt modersmål så har barnet en god grund inför att lära sig ytterligare språk.

Varför heter inte föreningen Coda?

Det gör den fast på engelska och då heter föreningen CODA Sweden. Dess svenska namn är Föreningen Hörande Barn till Döva. Till vardags brukar vi kalla föreningen för Svecoda.

Vad är det för skillnad på coda och koda?

CODA betyder Children Of Deaf Adults medan KODA syftar på de som fortfarande är under 18 år och då betyder det Kids Of Deaf Adults

Lästips

Läs om coda och koda i studentuppsatser och i skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Boklund, A. m.fl. (2008). Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mattson, E. (2010). CODA-barns uppväxtvillkor och skolvillkor i ett historiskt perspektiv – en studie av fem vuxna. Lärarutbildningen, Barn Unga Samhälle, Malmö högskola.
Cramér-Wolrath, E. (2013). Hur händer det? Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Egertz, M. & Zackrisson, E. (2013). ”de tycker ja e mer en kulturell grej än en språklig sak”. En kvalitativ studie kring olika former av tvåspråkighet. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
Einarsson, S. (2014). Lärare i behov av särskilt stöd? Vad behöver en lärare lära sig för att kunna bemöta CODA-elever i skolan?Specialpedagogiska programmet, Göteborgs universitet.

Samarbetspatners

Tillsammans med TransferIT kan vi erbjuda fördelaktiga priser när du skall överföra VHS till DVD